Alustavat kilpailuohjeet

Pyöräsuunnistuksen erikoispitkän matkan SM-kisa Kuortaneella 2.10.2022

Samalla myös Suomen Cup-osakilpailu

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä, erillisohjeita sekä kilpailun järjestäjän antamia ohjeita: Kypärän käyttö on pakollista, yleisillä teillä on noudatettava liikennesääntöjä, kohtaavat kilpailijat väistävät toisiaan oikealta, kilpailijan on kehotuksesta väistettävä takaa tulevaa nopeampaa kanssakilpailijaa, oikominen on sallittua lukuun ottamatta kiellettyjä alueita sekä kilpailijoiden tulee huomioida, että alueella liikkuu myös muita ajoneuvoja ja ulkoilijoita.

Tuomarineuvosto

Puheenjohtaja Ilmoitetaan myöhemmin

Jäsen Ilmoitetaan myöhemmin

Jäsen Ilmoitetaan myöhemmin

Kilpailukeskus

Kilpailukeskuksena toimii Kuortaneen Lukio. Pysäköinnin navigointiosoite: Opistontie 1, Kuortane.

Kilpailukeskuksessa on info, kisakahvio, tulostaulu, WC:t, palkintojen jako ja ensiapu. Pukeutuminen ulkotiloissa tai Kuortane-hallin pukuhuoneissa, joissa myös kilpailijoiden peseytyminen. Pyörien pesu on kilpailukeskuksen välittömässä tuntumassa. Ks. kilpailukeskuskartta.

Kilpailuinfo

Info on avoinna sunnuntaina 2.10.2022 klo 8.00 – 15.00. Kilpailunumerot ja kiinnitykseen tarvittavat nippusiteet ovat noudettavissa infon läheisyydestä. EmiTag- ja karttatelineiden vuokraus ja -maksu, sekä kuntosarjoihin ilmoittautuminen tapahtuvat infossa. Hinta 10€ / EmiTag, 10€ / karttateline ja 20€ / kuntosarjan osallistumismaksu. Vain käteismaksu tai e-passi.

Kilpailumaasto ja ajourat

Kilpailumaastona toimii Kuortaneen Urheiluopiston lähialueet. Maasto koostuu taajaman lähimetsistä, peltoalueista, kyläalueesta ja talousmetsistä. Uraverkosto koostuu kyläteistä, metsäautoteistä ja niitä yhdistävistä eritasoisista ajopoluista, ja alueella on myös kuntorata. Uraverkosto on alueen laajuudesta johtuen pääosin harvahko, ja keskinopeudet tulevat kilpailussa nousemaan korkeiksi mikäli väsymys ei yllätä. Maasto on loivapiirteistä, mutta matalimman ja korkeimman paikan välinen korkeusero on kuitenkin 55 metriä.

Kartta

Kaikissa sarjoissa on käytössä kosteudenkestävä pyöräsuunnistuksen tulostekartta 9/2022, kuvausohje ISMTBOM 2022, kartoitus ja urakuvaus (9/2022) Ari Kesti / Asko Sippola. Käytettävät mittakaavat ovat 1:15000, 1:20000 ja 1:12500, käyräväli 2.5m. Sarjakohtaiset tiedot löytyvät liitteestä Sarjat ja ratapituudet. Kartan koko on pääosin A3, osin mahdollisesti myös A4, ja kuntosarjoissa A4.

Rastikoodit on tulostettu karttaan rastinumeroiden perään. Sarjoissa, joissa on kartanvaihto, kartat jaetaan lähdössä toisiinsa nidottuina. Kartan kääntöpuolella on kilpailijan numero ja kartan järjestysnumero kautta-viivalla ( / ) erotettuna. Kilpailijalla täytyy olla maaliin tullessa mukanaan kaikki omat karttansa. Puuttuvasta kartasta tulee hylätty suoritus. Kartan viimeinen rasti on merkitty seuraavaan karttaan lähtökolmiolla, josta numerointi jatkuu.

Kielletyt alueet

Kielletyt maastoalueet on merkitty karttaan. Oikominen on sallittu. PELLOILLA AJO ON KIELLETTY paitsi, jos pellolle on merkitty ajokelpoinen urakuvaus. Kartalla peltoja ei ole merkitty kielletyksi, koska kartan luettavuus ja varsinkin ratamerkintöjen havaitseminen olisi merkittävästi huonontunut. Muut kielletyt alueet ja tiet on merkitty karttaan ohjeiden mukaan. Kielletyillä alueilla ja reiteillä liikkuneet kilpailijat hylätään.

Sarjat ja ratapituudet

Erillinen liite

Rastit ja leimaus

Kilpailussa käytetään EmiTag-leimausjärjestelmää. Rastit on sijoitettu ajouran viereen ja ovat leimattavissa ohi ajaessa. EmiTag-leimasinlaite on kiinnitetty puutolppaan, ja rastilippu on leimasimen alapuolella. Rastikoodit on merkittynä leimauslaitteeseen sekä rastitolppaan näkyen molempiin suuntiin ajouralla ajettaessa. Älä kaada leimasintolppia, niihin ei saa nojata tai muuten ottaa tukea.

EmiTag-kortin toimivuuden voi tarkastaa mallirastin luona olevalla leimasimella. Mikäli kilpailukortti ei toimi, infosta saa vuokrata vuokrakortin. Kaikki kilpailijat tarkastavat lähtöluettelosta oman EmiTag-kilpailukorttinsa numeron. EmiTag-numeromuutokset on ilmoitettava infoon ennen lähtöpaikalle siirtymistä. SSL:n lajisääntöjen mukaisesti suoritus hylätään, jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia (kohta 11.518).

Mallirasti on nähtävissä kilpailukeskuksessa.

Kilpailijalle, joka ei ole ilmoittanut kilpailukorttinsa numeroa, varataan vuokrakortti. Vuokrakortin saa infosta ja siitä veloitetaan 10 €. Kilpailukortin numeron muutoksesta perimme 5 € ja palauttamattomasta vuokrakortista peritään 100 €.

Kilpailunumerot

Kaikki kilpailijat käyttävät pyörän ohjaustankoon kiinnitettävää kilpailunumeroa. Numerot ja kiinnitystarpeet (nippusiteet) ovat noudettavissa infon läheisyydestä. Kilpailunumerot kerätään pois järjestäjien toimesta maaliin saapumisen jälkeen.

GPS-seuranta

H21 ja D21 sarjojen kilpailijoille on GPS-seuranta. GPS-paikantimet liiveineen asennetaan esilähdössä ennen lähtökarsinaan kirjautumista kilpailukeskuskartassa osoitetussa paikassa alkaen klo 9.30. GPS-paikantimet kerätään pois maalissa järjestäjien toimesta.

Verryttely

Verryttely tapahtuu kilpailukeskuksen viereisillä pyöräteillä sekä esilähtönä toimivalla Kuortaneen keskusurheilukentällä (ks. kilpailukeskuskartta).

Lähtö

Lähdöt tapahtuvat yhteislähtöinä porrastettuna seuraaviin lähtöeriin:

Huom! Lähtöeriin tehty muutoksia 24.9.2022 klo 18.00

10:00:00H21H50D50
10:10:00H35D21H65D65D20
10:20:00H40H70H20D40D55
10:30:00H45H17D17D45
10:40:00D35H60H75H80D60
10:50:00D70D75H55H15

Kilpailijat kokoontuvat esilähtöön kilpailukeskuksen kupeessa olevalle urheilukentälle, josta siirrytään lähtöön 10 minuuttia ennen oman lähtöerän lähtöä. Matkaa esilähdöstä lähtöön on noin 1 km viitoitettua reittiä. Kaikkien kilpailijoiden on kuljettava lähtöön esilähdön kautta, eikä viitoitukselta saa poiketa.

Esilähdössä (keskusurheilukentällä) on WC:t KuKun majalla ja urheilukentän huoltorakennuksessa. Lähdössä ei ole WC:tä. Varustekuljetus on sekä esilähdöstä että lähdöstä kuomullisilla peräkärryillä kisakeskukseen, käytössä vain kilpailijoiden omat kassit.

Lähdön toiminta

· 10-20 minuuttia ennen lähtöä kunkin lähtöryhmän kilpailijat kutsutaan esilähtökarsinaan, jossa tarkastetaan kilpailijan pyörä ja varusteet.

· 10 minuuttia ennen lähtöä ryhmä siirtyy esilähtöportin kautta lähtöön, jossa ryhmittyvät EmiTagin nollausportin kautta lähtöviivalle järjestäjien ohjeiden mukaisesti.

· 2 minuuttia ennen lähtöä kartat jaetaan karttapuoli alaspäin karttatelineille. Tarkista, että saat omaa numeroasi vastaavan kartan. Karttojen taustapuolelle on merkitty kilpailijan numero sekä kartan järjestysnumero kautta-viivalla ( / ) erotettuna

· 15 sekuntia ennen lähtöä kilpailija saa laittaa kartan telineeseensä.

· Lähtö tapahtuu lähettäjän komennosta.

K-piste on merkitty rastilipulla, matkaa lähdöstä K-pisteelle on noin 470 metriä. Viitoitus on merkitty kilpailukarttoihin.

Maali

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Kilpailijan ajaessa maalilinjan yli hänen maaliintuloaikansa kirjautuu automaattisesti. Maaliintulon jälkeen kilpailija siirtyy toimitsijan ohjeiden mukaisesti leimantarkistukseen. Itkumuuri sijaitsee leimantarkistuksen yhteydessä. Keskeyttäneet tulevat maastosta maalin kautta ja käyvät myös leimantarkistuksessa. Maali suljetaan noin klo 15:00.

Karttoja ei kerätä maalissa pois

Tulokset

Tulokset julkaistaan kisasivuilla https://kuortku.fi/kilpailut/pysu-sm-erikoispitka22/

Palkinnot

Kilpailussa jaetaan SM-mitalit kunkin sarjan kolmelle parhaalle ja lisäksi SM-plaketit sijat 4-6 saavuttaneille sarjoissa H/D15-H/D21. Lisäksi pieni kilpailumuisto H/D 21-sarjojen kolmelle parhaalle.

Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa, Kuortaneen Lukion aulassa tuloksen selvittyä. Pääsarjojen palkintojenjako on klo 13.30, muiden sarjojen palkintojen jaosta ilmoitetaan kenttäkuulutuksella.

Kuntosarjat

Kuntoratoja on A-, B- ja C-tasoa. Ratojen pituudet ja rastien määrät ilmoitetaan myöhemmin.

Kuntosarjaan ilmoittaudutaan infossa, josta 20€ maksamalla saa osallistumislipun (käteinen tai e-passi). Lipun kanssa voi siirtyä viitoitusta pitkin omaan tahtiin lähtöön, joka on samassa paikassa SM-kisalähdön kanssa. Lähtöaika on vapaavalintainen klo 11.00 ja 12.00 välisenä aikana. Toimitsija luovuttaa kartan osallistumislippua vastaan EmiTagin nollaushetkellä. Kuntosarjalaiset ajavat samaan maaliin kuin kilpailijat noudattamalla – erityisesti loppuviitoituksella – huomaavaisuutta kilpasarjalaisia kohtaan.

Kilpailunjohto

Kilpailunjohtaja Antti Lassila, anttilassila7@gmail.com, 040 3114583

Kilpailun varajohtaja Petri Stevander, petri.stevander@edu.kuortane.fi, 0400 972948

SSL:n valvoja, TA Timo Laurila

Ratavalvoja Tuomo Marttinen

Ratamestari Asko Sippola

Tiedottaja / info Arja Stevander, arja.stevander@icloud.com, 040 7583841

Tulospalvelu T:mi Result Fellows, risto.kivinen@resultfellows.com, 0440 583583

Kuulutus Maria Rantala

Esilähtö Esa Ala-Honkola

Lähtö Heikki Ala-Honkola

Maali Jari Takanen

Paikoitus Timo Kiviniemi

Turvallisuus Petri Stevander

Ensiapu Satu Lassila

Ravintola Tiina Kiviniemi

Tervetuloa!

Kuortaneen Kunto